• 1

  Klubbholmen från ovan

 • 2

  Bryggan vid Hellmansö

 • 3

  Välkommen till Falu Båtklubb

 • 4

  Klubbholmen från ovan

Det är många som fortfarande inte har betalat sina avgifter till båtklubben trots att förfallodatumet har passerats. Årsmötet beslutade att medlemmar som inte betalar sina avgifter i tid får en tilläggsavgift på 300:-