Skriv ut
Uppgifter: Kategori: Klubbinfo | Publicerad 06 mars 2011 | Träffar: 18761

Miljöregler för Falu Båtklubb och dess medlemmar


Båtklubbens medlemmar förbinder sig i och med medlemskapet att följa klubbens miljöpolicy och miljöregler.

Miljöpolicy för Falu Båtklubb

Båtklubbens verksamhet syftar till att ge dess medlemmar en meningsfull och stimulerande fritid med minsta möjliga miljöpåverkan. Båtklubben skall genom engagemang och intresse påverka kommande generationer i frågor om miljö och natur.

Miljöpolicyns tillämpning