Som medlem i FBK finns både förmåner och skyldigheter

Som medlem bör du kontinuerligt besöka klubbens informationsplatser. Då är du alltid uppdaterad om nya beslut och vad som just nu är aktuellt för dig som medlem.

Du kan ta del av information på klubbens hemsida och anslagstavlan vid hamnen.

Genom att uppge din mailadress får du ta del av den information som skickas ut till klubbmedlemmar (gäller endast dig som är medlem i Falu Båtklubb).


Förmåner för alla medlemmar

 • Rabattavtal med många företag som har båtrelaterade produkter

 • Tidningen Båtliv.

 • Billigare båtförsäkring av större båtar.

Förmåner för medlem med båtplats

 • Hyra klubbstugan på Hellmansö (100:- / bokn). Hyran går oavkortat till drift & underhåll av stugan.

 • Lån av klubbåt och flotten. Bensin betalas.

 • Lån av klubbens verktyg o maskiner.

 • Vatten och el i hamnen.

Skyldigheterför medlem med båtplats

 • Varje medlem med båtplats är med och bevakar hamnområdet 1 natt per säsong.

 • Arbetsplikten är 3 timmar per säsong, (då snickrar, målar och sköter vi våra anläggningar).

 • Utökad arbetsplikt vid större arbeten i klubbens regi.

 • Medverka vid 2 städdagar, 1 efter sjösättningen, 1 efter upptagningen av båtarna. Datum och tid meddelas med anslag vid klubbstugan.

Avgifter