Kallelse
Årsmöte
Falu Båtklubb
Falu Båtklubb har sitt ordinarie årsmöte tisdagen den 6 mars 2018 kl. 18.00 i
nya hamnhuset på klubben.
Årsmötet avslutas med fika.
Bifogat i kallelsen med mail: Dagordning, Verksamhetsberättelse 2017
samt Årsbokslut medrevisionsberättelse för 2017.
Hjärtligt välkomna!
Styrelsen