Avgifter

Medlemsavgifter:

 • Årsavgift: 385 SEK
 • Inträdesavgift, ny medlem: 660 SEK


Båtplatsavgifter:

 • Ny båtplats, engångskostnad: 2 750 SEK


Årsavgifter:

 • A-kaj: 3 601 SEK
 • A-kaj större: 3 820 SEK
 • A-kaj störst: 3 998 SEK
 • Svällficka: 3 337 SEK
 • B-kaj: 3 457 SEK
 • C-brygga: 2 535 SEK
 • C-brygga stor: 2 746 SEK
 • D-brygga: 2 069 SEK
 • D-kaj stor: 4 183 SEK
 • D-kaj 10 m: 3 652 SEK
 • Pir, insida: 2 898 SEK
 • Pir, utsida: 3 008 SEK


Övriga avgifter:

 • Nyckelavgift iLoq: 350 SEK
 • Lån av klubbstugan på Hellmansö: 110 SEK
 • Vinteruppställning under 7 meter: 550 SEK
 • Vinteruppställning över 7 meter: 1 100 SEK
 • Sommaruppställning, trailer under 7 meter: 440 SEK
 • Sommaruppställning, trailer över 7 meter: 660 SEK
 • Omärkt trailer/ekipage hamnområde: 500 SEK


 • Förseningsavgift: 300 SEK
  (Denna tilläggsavgift tas ut om din faktura från klubben inte betalas i tid.
  Ej att förväxla med påminnelseavgift)
 • Ej utförd vaktnatt: 3 438 SEK
 • Ej utförd arbetsplikt: 1 100 SEK

HJÄLP OSS ATT UTVECKLA BÅTLIVET I FALUN.
BLI SPONSOR

Vill du bli sponsor till Falu Båtklubb?