Förmåner & Skyldigheter

Som medlem i FBK finns både förmåner och skyldigheter och ett tips är att kontinuerligt besöka klubbens informationsplatser. Då är du alltid uppdaterad om nya beslut och vad som just nu är aktuellt för dig som medlem.

Du kan ta del av information på klubbens hemsida och anslagstavlan vid hamnen samt på facebook.

Genom att uppge din mailadress får du ta del av den information som skickas ut till klubbmedlemmar (gäller endast dig som är medlem i Falu Båtklubb).


Förmåner för alla medlemmar

 • Rabattavtal med många företag som har båtrelaterade produkter.

 • Tidningen Båtliv.

 • Billigare båtförsäkring via Svenska Sjö.

 • Båtklubbsförsäkring inkl. olycksfallsförsäkring via Svenska Sjö.

Förmåner för medlem med båtplats

 • Hyra klubbstugan på Hellmansö (100:-/bokning). Hyran går oavkortat till drift & underhåll av stugan.

 • Lån av klubbåt och flotten mot att bensin betalas.

 • Lån av klubbens verktyg och maskiner.

 • Vatten och el i hamnen.

Skyldigheterför medlem med båtplats

 • Varje medlem med båtplats är med och bevakar hamnområdet 1 natt per säsong.

 • Arbetsplikten är 3 timmar per säsong, (då snickrar, målar och sköter vi våra anläggningar).

 • Utökad arbetsplikt vid större arbeten i klubbens regi.

 • Medverka vid 2 städdagar, 1 efter sjösättningen, 1 efter upptagningen av båtarna.
  Datum och tid meddelas med anslag vid klubbstugan, på hemsidan och på Falu Båtklubbs facebooksida. 

HJÄLP OSS ATT UTVECKLA BÅTLIVET I FALUN.
BLI SPONSOR

Vill du bli sponsor till Falu Båtklubb?